Er du freelancer eller har du et IT firma? Få markedets bedste IT-forsikring og stå stærkt

Få markedets bedste og billigste IT-forsikring til freelancere


Vi vil hos ConCor gerne gøre noget ekstra for de konsulenter, som er oprettet hos os og arbejder målrettet mod at finde sådanne fordele. Derfor er her en mulighed for at få markedets stærkeste forsikring til freelancere.

Er du freelancer eller har du et It firma? Så har du et ansvar for alt hvad du laver og bærer dermed en væsentlig risiko.

Nu findes der en målrettet og skræddersyet forsikring, der sikrer dig og giver dig et stærkere image og en nemmere vej til gode IT-aftaler.

Vi hører fra mange freelancere og mindre IT-firmaer, at de IT- og dataansvarsforsikringer der findes på markedet slet ikke passer til enkeltmands og mindre firmaer. De dækker dårligt og er alt for dyre.

Samtidig stiller flere og flere af de større virksomheder krav om, at leverandøren er forsikringsmæssigt dækket. Nogle stiller krav om dækninger helt op til DKK 10 mio.

Derfor har ConCor i partnerskab med Globe Forsikring nu fået udarbejdet den bedste og billigste forsikring, som findes på markedet. Dette har været muligt ved at lave en puljeordning, hvilket samlet svarer til at hver freelancer får lige så gode dækninger, vilkår og pris, som hvis man var en større IT-virksomhed med mange medarbejdere.

Globe Forsikring er alene ansvarlig for forsikringen og alle spørgsmålet vedr. forsikringen skal stilles til Globe Forsikring. Det betyder, at ConCor påtager sig ingen rådgivning i forbindelse med forsikringen.

Forsikringen koster kun 1.999,- pr. år inkl. moms, hvis du bestiller via nedenstående link.Dækningssummer:

Fareafværgelse
Pludselig, uforudset forurening
Ting i sikredes varetægt
Behandling/bearbejdning
Indirekte tab
Tab af data
Øvrige formuetab
Krænkelse af immaterielle
Advertising liability


Sum kr. skade
Sum pr. år
kr. 1.000.000,-
kr. 1.000.000,-
kr. 1.000.000,-
kr. 10.000.000,-
kr. 500.000,-
kr. 2.000.000,-
kr. 5.000.000,-
kr. 1.000.000,-
kl. 1.000.000,-
 

kr. 10.000.000,-
kr. 10.000.000,-


Selvrisiko:
Pr. Skadesbegivenhed:
Erhvervsansvar:
Begivenhed for alle øvrige skader


Hent dækningsoversigten som pdf her
Se betingelser her

kr. 5.000,-
kr. 25.000,-


BESTIL HER


ConCor A/S

Kirkebjerg Allé 84
2605 Brøndby
CVR: 10 13 82 56
Google Map